Hoe de Excel Sumif-formule te gebruiken

Advertentie

Het optellen van de waarde van spreadsheetcellen op basis van of ze overeenkomen met criteria met Sumif kan u echt helpen georganiseerd te blijven

Met Excel's Sumif-functie kunt u de waarden van cellen optellen op basis van het feit of ze aan een bepaald criterium voldoen. Dit helpt u bij het ordenen en vergelijken van waarden, waardoor u veel informatie op een gemakkelijk te verteren manier kunt begrijpen. We gebruiken onze spreadsheet voor huisinventaris, die we eerst in onze hebben gemaakt hoe validatie in Excel te gebruiken artikel en vervolgens bijgewerkt in ons hoe countif in Excel te gebruiken gids. We gebruiken Sumif om de waarde van elke productcategorie op te tellen, hoewel de instructies eenvoudig kunnen worden aangepast voor elke spreadsheet.1 INSTELLINGSTABEL VOOR COUNTIF

Onze overzichtstabel is al ingesteld om het aantal van elk item en het aantal hoogwaardige items weer te geven. We voegen gewoon een nieuwe kolom toe met de totale waarde van alle producten in die categorie. Voer in Cell H5 gewoon ‘Waarde’ in en druk op Enter.

2 MAAK DE EERSTE SOM

Sumif lijkt erg op de Countif-functie, hoewel het een extra parameter heeft. De functie ziet er zo uit: sumif (,,). De parameters voor de eerste parameters zijn hetzelfde als voor Countif en geven aan naar welk cellenbereik moet worden gekeken en de waarde die moet overeenkomen. De laatste parameter is het cellenbereik dat moet worden opgeteld. In onze spreadsheet zouden we in cel H6 de functie = sumif (B: B, E6, C: C) gebruiken. Hiermee wordt in kolom B (onze kolom 'Type') gezocht naar items die overeenkomen met E6 (in ons voorbeeld 'Boek'). Voor elke treffer in kolom B kijkt Excel langs dezelfde rij en voegt de waarde uit kolom C toe aan een lopend totaal. Als B2 dus overeenkomt met de zoekopdracht, voegt Excel de waarde van C2 toe aan een lopend totaal en zo verder door het hele zoekbereik.

3 FORMATTEREN EN KOPIËREN OMLAAG

Uw nieuwe formule spuwt alleen een getal uit, dus klik met de rechtermuisknop op Cel H6 en selecteer Cellen opmaken, klik vervolgens op Valuta en klik op OK. U kunt nu de formule naar beneden slepen om alle categorieën in uw spreadsheet te omvatten. Klik op Cel H6, klik en houd het vierkante vak rechtsonder in de cel vast en sleep omlaag naar de onderkant van de lijst. Nogmaals, Excel waarschuwt u dat de formule naar lege cellen kijkt, dus selecteer ze allemaal, klik op het uitroepteken dat verschijnt en selecteer Fout negeren.

4 SELECTIEF SOM

Als u een som wilt toepassen op een subsectie van uw criteria, kunt u dat eenvoudig doen met de functie Sumifs. In onze spreadsheet willen we bijvoorbeeld ook de waarde van onze hoogwaardige items optellen. Maak een nieuwe koptekst in cel I5 en voer 'Waarde van items met een hoge waarde' in.Sumifs werkt als volgt: Sumifs (,,,, enzovoort. Met andere woorden, u krijgt alleen een som als aan alle criteria voor alle bereiken is voldaan.

In ons voorbeeld gebruiken we de formule, = sumif (C: C, B: B, E6, C: C, '> 10') om de waarde van alle boeken met een hoge waarde op te tellen. Dit betekent dat de waarde alleen moet worden opgeteld als de kolom Type (B: B) een boek is (E6) en de waarde (C: C) groter is dan £ 10 ('> 10'). U kunt de cel opmaken om valuta weer te geven, deze naar beneden kopiëren om de lijst in te vullen en het gedeelte '> 10' aanpassen aan wat u beschouwt als een waardevol item voor elke categorie.Talen
Spanish Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Deutsch Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese